rek 622-24 maja

Być dla innych jak Maryja

Rekolekcje o budowaniu relacji z ludźmi

Jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu jest umiejętność tworzenia dobrych, przyjaznych relacji z ludźmi – nieraz nawet w najbliższej rodzinie. Zapraszamy na rekolekcje maryjne wszystkich tych, którzy pragną uczyć się od Maryi Jej sposobu odniesienia do ludzi. Którzy chcą zaczerpnąć z Jej łagodności, wyrozumiałości i roztropności w patrzeniu na każdego człowieka. Którzy chcą uczyć się od Niej, że najbardziej wtedy kochamy innych i cieszymy się dobrymi wzajemnymi relacjami, gdy prowadzimy ich do Jezusa – źródła wszelkiego dobra. Zapraszamy

 

 29-31 maja

Jak Maryja słuchamy słowa Bożego

Rekolekcje maryjne

Maryja była pilną słuchaczką słowa Bożego. Wgłębiała się i rozważała w sercu słowa Pisma Świętego i słowa Jezusa. Często powracała do Jego słów, starając się lepiej zrozumieć ich znaczenie. Nam, ludziom obecnych czasów, coraz trudniej jest zatrzymać się, by rozważać, wsłuchiwać się w to, co Jezus do nas mówi.
   Rekolekcje maryjne w licheńskim sankataurium pomogą ci wyciszyć się i pozwolić słowu Bożemu wniknąć i dotknąć twojego serca - słuchać go jak Maryja: z sercem otwartym i uważnym. Zapraszamy

 

26-28 czerwca

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem (Łk 1,39)

Z Maryją na peryferiach świata

Maryja, która zawsze miała i ma litościwe oczy i serce, chce nas uczyć postawy miłosierdzia wobec naszych ubogich i cierpiących braci i sióstr. Uczy nas duchowej pomocy i hojności materialnej. Nawet jeśli oni są od nas daleko, możemy im pomóc włączając się w akcje charytatywne i przez modlitwę. Maryja otwiera nam oczy także na tych ubogich i cierpiących, którzy żyją wokół nas, byśmy nie spychali ich na peryferie naszego życia i zainteresowania, ale pochylili się nad nimi z serdecznością i pomocną dłonią.
    Na rekolekcjach w licheńskim sanktuarium Maryja chce się z Tobą podzielić czułością matczynego serca wobec opuszczonych i potrzebujących. Spieszenia ku nim z gorliwością i oddaniem. Zapraszamy

 

3-5 lipca

Maryja Uczennica Słowa

Rekolekcje maryjne

Maryja nie tylko wnikała w głębokie zrozumienie słów Jezusa, ale była posłuszna Jego słowu. Jako pilna uczennica nie zatrzymywała go tylko w sobie, ale dała mu ogarnąć swe serce, więc natychmiast spełniała to, do czego Ją wzywało, czego Ją uczyło. Nie było żadnego rozdźwięku między tym, co Maryja pojmowała i ukochała w słowie Jezusa, a Jej życiem. To wszystko stanowiło w Niej jedno. I Maryja nadal jako posłuszna słowu Pana, przywołuje do takiego właśnie posłuszeństwa wszystkie swe dzieci: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
    Zapraszamy na rekolekcje maryjne, które pomogą Ci stawać się uczniem/uczennicą Chrystusa na wzór Maryi.

Kontakt

Telefon: (48) 63 270 77 20
Email: mater@marianie.pl 
WWW: http://maryja.pl/

nr konta:
Bank Pocztowy S.A. o/Konin
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

 

      

      logo 777bialeeee

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary