listopad-grudzień 2022

Z Maryją w drodze

Poznajemy Maryję. Wpatrujemy się w Jej oblicze, by ta pełnia piękna, którą Bóg zawarł w osobie Matki Zbawiciela, opromieniła i nas samych. Każdy kolejny numer „Zeszytów” jest dla Czytelników wezwaniem do życia na wzór Maryi, życia w świętości, zawsz blisko Boga. Zadaniem uczniów przebywających w szkole Maryi jest stawanie się pobożnymi na wzór Mistrzyni pobożności – Całej Świętej, która przewodzi wyznawcom Chrystusa na drogach wiary.

Zachęcamy, by sięgnąć po ten listopadowo-grudniowy numer i pozwolić Maryi poprowadzić się drogą miłości ku Chrystusowi. Niech zachętą do tej wspólnej wędrówki z Matką Pana będą słowa Danuty Mastalskiej. Autorka tak pisze w artykule „Być w drodze”: „Życie duchowe nie uznaje zastoju, stagnacji. Kto nie posuwa się naprzód, ten się cofa. Ponieważ rozwój życia duchowego oznacza rozwój miłości do Boga, tym samym posiada naturę miłości. Każdy z nas zna dynamikę miłości, która nieustannie dąży do spotkania z tym, kogo kocha. Wciąż go poszukuje i chce być blisko. Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu duchowym, które ożywione, pobudzane miłością do Boga, wciąż na nowo szuka swego Umiłowanego, Oblubieńca. I w obu przypadkach zatrzymanie się w drodze, obojętność oznacza zamieranie miłości, odejście i życie z dala od niego. To śmierć życia duchowego”. Przed takim dramatycznym kresem życia strzeże nas właśnie Maryja – Przewodniczka w drodze. Ale o tym już na kolejnych stronach „Zeszytów”.

Zapraszamy do owocnej lektury i modlitewnej refleksji. Przypominamy też o PRENUMERACIE 2023

Drodzy Czytelnicy! Tylko dzięki Waszej życzliwości to pismo istnieje od 1998 roku. Jestem Wam bardzo wdzięczny i codziennie dziękuję Maryi za każdego z Was, wspaniałych apostołów i czcicieli Matki Najświętszej. Ufam, że to właśnie Ona natchnęła Was, aby zaprenumerować to czasopismo i je wspierać. Wiele dobra dokonuje się dzięki Waszej ofiarności. Oto „Zeszyty” docierają do osób samotnych, aby nie zapomniały, że ktoś jednak o nich pamięta; wędrują do chorych, aby im przypomnieć, że czuwa przy nich Maryja; biorą je do ręki smutni, aby mogli doznać pociechy ze strony Matki; także ci, którzy płaczą, aby im Maryja otarła łzy; sięgają ci, którzy słabną w wierze, aby Maryja wyprosiła wiarę mocną i żywą; otwierają ci, którzy szukają odpowiedzi na życiowe pytania i wątpliwości, aby w Maryi odnaleźli drogę do Prawdy. Takie właśnie jest Wasze czynienie miłosierdzia. Tak, jesteście błogosławieni miłosierni. Dziękuję!     
Ufam, że nadal będziemy razem wędrować Maryjną drogą do Nieba. A kiedyś spotkamy się przy naszej ukochanej Matce, Maryi, aby razem z Nią wielbić Boga przez całą wieczność!   
Proszę też, abyście zachęcali innych do rozpoczęcia prenumeraty naszych „Zeszytów”, szczególnie Waszych sąsiadów, krewnych, przyjaciół. Powiedzcie im o naszym czasopiśmie, pokażcie je, a także pomódlcie się do Maryi, aby Ona sama ich przekonała, że warto zadbać o pogłębienie duchowej więzi z Bogiem i Maryją poprzez lekturę „Zeszytów Maryjnych”.  
Drodzy Czytelnicy! Już dziś, z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia i Nowego Roku, składam każdemu z Was najlepsze życzenia. Aby Nowonarodzony zagościł w Waszych sercach i rodzinach, napełnił Was radością i pokojem oraz rozpalił Waszą miłość i umocnił wiarę. Życzę też błogosławionych dni Nowego Roku 2023.
Bardzo dziękuję za życzliwość wobec naszego Centrum Formacji Maryjnej. Razem służmy ludziom, którzy chcą umocnić swoją wiarę, uporządkować swoje życie i przybliżyć się do Boga i Maryi, czyli zatroszczyć się o zbawienie wieczne. Oto najważniejsza pomoc, którą możemy komuś ofiarować: aby osiągnął życie wieczne w Niebie.   

Przesyłam serdeczne pozdrowienia i kapłańskie błogosławieństwo,

ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
Dyrektor Centrum Formacji Maryjnej

Kontakt

Telefon: (48) 63 270 77 20
Email: mater@marianie.pl 
WWW: http://maryja.pl/

nr konta:
Bank Pocztowy S.A. o/Konin
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

      

       logo 777bialeeee

 

 

               Polityka prywatności

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary